Category Archives: ภัตตาหาร

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย 28 เม.ย. 2564

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ๑๘ รูป ของ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย 25 เม.ย. 2564

🙏อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ของศูนย์ป […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายข้าวสาร ผักสดให้กับวัดหนองก๋าย 22 เมษายน 2564

🙏วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพคุณอร และคุณเสริมที่ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย 30 มี.ค. 2564

🙏อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ของศูนย์ป […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย 25 มี.ค. 2564

🙏อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ของศูนย์ป […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย 24 มี.ค. 2564

ขณะนี้มีพระภิกษุสงฆ์ 82 รูป ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย 20 มี.ค. 2564

ขณะนี้มีพระภิกษุสงฆ์ 72 รูป ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย 19 มี.ค. 2564

[อัพเดท 19 มี.ค. 2564] ขณะนี้มีพระภิกษุสงฆ์ 61 รูป ปฏิบ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย 18 มี.ค. 2564

อานิสงส์การถวายภัตตาหาร1. เป็นการเพิ่มวาสนาบารมีในอนาคต […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย 17 มี.ค. 2564

[อัพเดท 17 มี.ค. 2564] ขณะนี้มีพระภิกษุสงฆ์ 42 รูป ปฏิบ […]
 
x
 Line
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 Contact us
x
Submit
Email is incorrect
Thank you for your message!