Category Archives: ภัตตาหาร

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหาร และโรงทานมหากุศล อาหารมังสวิรัติของวัดหนองก๋าย 29 พ.ย. 2566

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันนี้วันพุธจะเป็นภัต […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหาร และโรงทานมหากุศล อาหารมังสวิรัติของวัดหนองก๋าย 27 พ.ย. 2566

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารวันนี้ ราดหน้าหมี่กรอบ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพโรงทานอาหารมังสวิรัติ 200 กล่อง งานกฐินวัดฝายหิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันนี้บุญข้าวกล่องมังสวิรัติ 200 กล่องสำเร็จแล้ว ตั้งโร […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหาร และโรงทานมหากุศล อาหารมังสวิรัติของวัดหนองก๋าย 24 พ.ย. 2566

เช้านี้ อากาศเย็นๆ เจ้าภาพทุกท่านน้อมถวายภัตตาหารเช้า แ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหาร และโรงทานมหากุศล อาหารมังสวิรัติของวัดหนองก๋าย 23 พ.ย. 2566

เช้านี้มีพระภิกษุ 33 รูปภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋า […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหาร และโรงทานมหากุศล อาหารมังสวิรัติของวัดหนองก๋าย 21 พ.ย. 2566

ขณะนี้มีพระภิกษุภายในศูนย์ปฏิบัติธรรม 34 รูป มีเจ้าภาพผ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพซื้อผัก เครื่องปรุง โปรตีนถั่วเหลือง สำหรับโรงทานอาหารมังสวิรัติวัดหนองก๋าย 20 พ.ย.2566

  อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพของสด โปรตีนถั่วเหลือง เครื […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพโรงทานข้าวกล่องอาหารมังสวิรัติ ในงานทอดกฐินฯ วัดบ้านเอียก ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง

มาร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่โรงทานข้าวกล่อง มังสวิรัติ นำไปตั้ […]

ภาพการทำวัตรสวดมนต์ของพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย

ทุกๆ เย็นพระภิกษุผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดหนองก๋าย ร่วมกัน […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหาร และโรงทานมหากุศล อาหารมังสวิรัติของวัดหนองก๋าย 17 พ.ย. 2566

โรงทานอาหารมังสวิรัติเปิดแล้ว 17 พ.ย. 2566 ต่อบุญโรงทาน […]