Category Archives: ภัตตาหาร

วัดหนองก๋ายถวายขนมปัง 515 ชิ้น แด่พระภิกษุ สามเณร โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงค์ วัดศรีโสดา

22 ก.ย. 2565 ถวายขนมปังแด่พระภิกษุสามเณร โรงเรียนโรงเรี […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 21 ก.ย. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเช้าและเ […]

วัดหนองก๋ายถวายน้ำดื่ม 2,772 ขวด ขนมปัง 170 กล่องแก่โรงเรียนเชตุพนศึกษาวัดเชตุพน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อานิสงส์ที่จะติดตัวไปในทุกภพทุกชาติ มีกินมีใช้ไม่มีวันห […]

วัดหนองก๋ายถวายขนมปัง 500 แด่พระภิกษุ สามเณร โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

6 ก.ย. 2565 ถวายขนมปังแด่พระภิกษุสามเณร โรงเรียนสามัคคี […]

วัดหนองก๋ายถวายไอติม 999 แท่ง แด่พระภิกษุ สามเณร โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงค์ วัดศรีโสดา

23 ส.ค. 2565 ถวายไอติม 999 แท่ง แด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร โ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายน้ำดื่ม ผักสด ข้าวสารสำหรับนำไปปรุงถวายพระภิกษุสงฆ์ 18 ส.ค. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายของสด ผักผลไม้ ข้ […]

วัดหนองก๋ายถวายภัตตาหาร 250 กล่อง แด่พระภิกษุ สามเณร โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงค์ วัดศรีโสดา

15 ส.ค. 2565 ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร โรงเรียน […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 11 ส.ค. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญจากเจ้าภาพ คณะเจ้าหน้าที่สำนักง […]

วัดหนองก๋ายถวายขนมปัง 400 แด่พระภิกษุ สามเณร โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงค์ วัดศรีโสดา

10 ส.ค. 2565 ถวายขนมปังแด่พระภิกษุสามเณร โรงเรียนสมเด็จ […]