Category Archives: ปฏิบัติธรรม

รวมภาพการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมี 20-22 พฤษภาคม 2565

ผ่านไปแล้วสำหรับการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมีระหว่างวั […]

รวมภาพการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมี 13-15 พฤษภาคม 2565

ผ่านไปแล้วสำหรับการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมีระหว่างวั […]

รวมภาพการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมี 4-6 มีนาคม 2565

ผ่านไปแล้วสำหรับการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมีระหว่างวั […]

รวมภาพการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมี 18-20 กุมภาพันธ์ 2565

ผ่านไปแล้วสำหรับการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมีระหว่างวั […]

รวมภาพการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมี 11-13 ธ.ค. 2563

?ผ่านไปแล้วสำหรับการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมีระหว่างว […]

รวมภาพการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมี 4-6 ธ.ค. 2563

?ผ่านไปแล้วสำหรับการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมีระหว่างว […]

รวมภาพการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมี 27-29 พ.ย. 2563

?ผ่านไปแล้วสำหรับการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมีระหว่างว […]

รวมภาพการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมี 13-16 พ.ย. 2563

ผ่านไปแล้วสำหรับการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมีระหว่างวั […]