วัดหนองก๋ายจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์และสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร.9 5 ธันวาคม 2562

?วัดหนองก๋ายจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

?พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์และสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร