Tag Archives: ถวายภัตตาหาร

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายของสดผักสำหรับนำไปปรุงถวายพระภิกษุสงฆ์ 17 มิ.ย. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายของสด ผักผลไม้ ข้ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายของสดผักสำหรับนำไปปรุงถวายพระภิกษุสงฆ์ และทำโรงทาน 26 พ.ค. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายของสด ผักผลไม้ ข้ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 25 พ.ค. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารสร้างมหาท […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 24 พ.ค. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารสร้างมหาท […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 18 พ.ค. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารสร้างมหาท […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย และ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 30 เม.ย. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารสร้างมหาท […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายถ้วยกกระดาษ 500 ใบ เส้นหมี่ 27 ก.ก. สำหรับโรงทานก๋วยเตี๋ยววัดหนองก๋าย 8 เม.ย. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายถ้วยกกระดาษ 500 ใ […]

โรงทานมหาทานมหาบารมี โรงทานก๋วยเตี๋ยว 8 เม.ย. 2565

วัดหนองก๋ายเปิดโรงทานมหาบารมีทุกวัน โดยได้รับการสนับสนุ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายของสดผักสำหรับนำไปปรุงถวายพระภิกษุสงฆ์ และทำโรงทาน 7 เม.ย. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายของสด ผักผลไม้ ข้ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 27 มี.ค. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายน้ำปานะแด่พระภิกษ […]