Tag Archives: ถวายภัตตาหาร

โรงทานมหาทานมหาบารมีประจำวันที่ 19 ม.ค. 2565

วัดหนองก๋ายเปิดโรงทานมหาบารมีทุกวัน โดยได้รับการสนับสนุ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย และ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 19 ม.ค. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหาร สร้างมหา […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย และ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 16 ม.ค. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหาร สร้างมหา […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย และ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 12-15 ม.ค. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหาร สร้างมหา […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายผักสด ของสด ร่วมบุญโรงทานมหาทานมหาบารมี 12 ม.ค. 2564

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่มาถวายผักสดสำหรับน […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย และ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 9-11 ม.ค. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหาร สร้างมหา […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายผักสด 190 กก. สำหรับถวายพระภิกษุสงฆ์และจัดโรงทานต่อไป 10 ม.ค. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ มหาอุบาสิกา คุณแม่บั […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายผักสด ของสด ร่วมบุญโรงทานมหาทานมหาบารมี 8 ม.ค. 2564

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่มาถวายผักสดสำหรับน […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย และ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 8 ม.ค. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหาร สร้างมหา […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายข้าวสาร ของสด ร่วมบุญโรงทานมหาทานมหาบารมี 6 ม.ค. 2564

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่มาถวายข้าวสารผักสด […]