Tag Archives: ทำทาน

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า-เพลแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย และ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 4-5 ม.ค. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหาร สร้างมหา […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายข้าวสาร ของสด ร่วมบุญโรงทานมหาทานมหาบารมี 4 ม.ค. 2564

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่มาถวายข้าวสารผักสด […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายของสดร่วมบุญโรงทานมหาทานมหาบารมี 30 ธ.ค. 2564

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่มาถวายผักสดสำหรับน […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า-เพลแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย และ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 29 ธ.ค. 2564

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหาร สร้างมหา […]

โรงทานมหาทานมหาบารมีประจำวันที่ 28 ธ.ค. 2564

วัดหนองก๋ายเปิดโรงทานมหาบารมีทุกวัน โดยได้รับการสนับสนุ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า-เพลแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย และ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 28 ธ.ค. 2564

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหาร สร้างมหา […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย และ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 26 ธ.ค. 2564

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหาร สร้างมหา […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย และ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 25 ธ.ค. 2564

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหาร สร้างมหา […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย และ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 24 ธ.ค. 2564

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหาร สร้างมหา […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายของสดร่วมบุญโรงทานมหาทานมหาบารมี 23 ธ.ค. 2564

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่มาถวายผักสดสำหรับน […]