Tag Archives: ทำทาน

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายข้าวสาร 225 กก. พร้อมผักสดเครื่องปรุงสำหรับนำไปปรุงถวายพระภิกษุสงฆ์ 17 ก.พ. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายของสด ผักผลไม้ ข้ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายของสดผักผลไม้ สำหรับนำไปปรุงถวายพระภิกษุสงฆ์ 16 ก.พ. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายของสด ผักผลไม้ ข้ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย และ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 15 ก.พ. 2565

ขณะนี้มีพระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติธรรมจำนวน 42 รูป วัดหนองก๋าย […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายของสดผักผลไม้ สำหรับนำไปปรุงถวายพระภิกษุสงฆ์ 13 ก.พ. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายของสด ผักผลไม้ สร […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย และ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 12 ก.พ. 2565

ขณะนี้มีพระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติธรรมจำนวน 35 รูป วัดหนองก๋าย […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย และ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 11 ก.พ. 2565

ขณะนี้มีพระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติธรรมจำนวน 35 รูป วัดหนองก๋าย […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย และ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 10 ก.พ. 2565

ขณะนี้มีพระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติธรรมจำนวน 35 รูป วัดหนองก๋าย […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายของสดผักผลไม้ สำหรับนำไปปรุงถวายพระภิกษุสงฆ์ 9 ก.พ. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายของสด ผักผลไม้ สร […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย และ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 8 ก.พ. 2565

ขณะนี้มีพระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติธรรมจำนวน 35 รูป วัดหนองก๋าย […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย และ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 7 ก.พ. 2565

ขณะนี้มีพระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติธรรมจำนวน 35 รูป วัดหนองก๋าย […]