Tag Archives: ทำบุญ

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 39 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 28 ก.พ. 2567

เรามาร่วมอนุโมทนาบุญ กับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 39 ขวด […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 26 ก.พ. 2567

พิธีมาติกาบังสุกุล เจ้าภาพทุกท่านร่วมอุทิศ บุญกุศลนี้ให […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 26 ก.พ. 2567

วันนี้วัดหนองก๋ายได้จัดพิธีมาติกาบังสุกุล อุทิศบุญให้แก […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย แบบรวมเจ้าภาพประจำสัปดาห์ 25 ก.พ. 2567

พิธีมาติกา บังสุกุล รวมทุกเจ้าภาพ พิธีได้เสร็จสิ้นไปเมื […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 30 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 13 ม.ค. 2567

เรามาร่วมอนุโมทนาบุญ กับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 30 ขวด […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 2 ก.พ. 2567

วันนี้วัดหนองก๋ายได้จัดพิธีมาติกาบังสุกุล อุทิศบุญให้แก […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 28 ม.ค. 2567

ภาพพิธีมาติกาบังสุกุล อุทิศบุญให้แก่ผู้ล่วงลับ วันนี้มี […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 19 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 26 ม.ค. 2567

ก่อนนอนในวันนี้ เรามาร่วมอนุโมทนาบุญ กับเจ้าภาพเติมน้ำม […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 36 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 20 ม.ค. 2567

มาร่วมโมทนา รับพลังแห่งบุญอันโชติช่วง เติมน้ำมันตะเกียง […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 12 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 19 ม.ค. 2567

อนุโมทนาบุญเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 12 ขวด หวังอานิสงส์ […]