Tag Archives: ทำบุญ

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 53 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 18 พ.ย. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 9 พ.ย. 2565

พิธีมาติกาบังสุกุลของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 มีเจ้าภาพค […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 69 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง7 พ.ย. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 66 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง18 ต.ค. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 13 ต.ค. 2565

พิธีมาติกา บังสุกุล อุทิศบุญกุศลนี้ให้แก่ผู้ล่วงลับ 13 […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 73 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 29 ก.ย. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 38 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 21 ก.ย. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 18 ก.ย. 2565

ภาพพิธีมาติกา บังสุกุล อุทิศบุญกุศลนี้ให้แก่ผู้ล่วงลับ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 111 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 12 ก.ย. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 5 ก.ย. 2565

ภาพพิธีมาติกาบังสุกุลของวันที่ 5 กันยายน 2565 มีเจ้าภาพ […]