Tag Archives: ทำบุญ

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 22 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 11 ม.ค. 2567

เติมบุญให้ใจ เติมไฟให้ชีวิต น้ำมัน 22 ขวด เติมไปแล้วเรี […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 112 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 3 ม.ค. 2567

กลับมาแล้วเติมบุญให้ใจ เติมไฟให้ชีวิต เติมน้ำมันตะเกียง […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 13 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 2 ม.ค. 2567

กลับมาแล้วเติมบุญให้ใจ เติมไฟให้ชีวิต เติมน้ำมันตะเกียง […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 2 ม.ค. 2567

ภาพพิธีมาติกาบังสุกุล อุทิศบุญให้แก่ผู้ล่วงลับ วันนี้มี […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 1 ม.ค. 2567

เริ่มต้นปีด้วยความกตัญญูรำลึกนึกถึง ผู้ที่ล่วงลับ กับพิ […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 15 ธ.ค. 2566

พิธีมาติกาบังสุกุล อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับในวันนี […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 12 ธ.ค. 2566

น้อมรำลึกนึกถึง ครูบาเจ้าศรีวิชัย ตนบุญแห่งล้านนา คณะศิ […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 7 พ.ย. 2566

วันนี้เรามีพิธีมาติกา เพื่อเป็นการอุทิศบุญกุศลนี้ ให้กั […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 23 ส.ค. 2566

เป็นอีกวันที่เจ้าภาพได้ทำบุญมาติกา ุอุทิศให้กับผู้ที่จา […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 21 ส.ค. 2566

การได้ทำบุญ อุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ เป็นบุญใหญ่ เป็นก […]