Tag Archives: ทำบุญ

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 3 ก.ย. 2565

ภาพพิธีมาติกาบังสุกุลของวันที่ 3 กันยายน 2565 มีเจ้าภาพ […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 2 ก.ย. 2565

ภาพพิธีมาติกาบังสุกุลของวันที่ 2 กันยายน 2565 มีเจ้าภาพ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 76 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 19 ส.ค. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 16 ส.ค. 2565

ภาพพิธีมาติกาบังสุกุลของวันที่ 16 ส.ค. 2565 มีเจ้าภาพคื […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 71 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 11 ส.ค. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 4 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 9 ส.ค. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 8 ส.ค. 2565

ภาพพิธีมาติกาบังสุกุลของวันที่ 8 ส.ค. 2565 มีเจ้าภาพคือ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 70 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 5 ส.ค. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 31 ก.ค. 2565

ภาพพิธีมาติกาบังสุกุลของวันที่ 31 ก.ค. 2565 มีเจ้าภาพคื […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 30 ก.ค. 2565

ภาพพิธีมาติกาบังสุกุลของวันที่ 30 ก.ค. 2565 มีเจ้าภาพคื […]