Tag Archives: ปฏิบัติธรรม

รวมภาพการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมี 11-13 ธ.ค. 2563

👏ผ่านไปแล้วสำหรับการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมีระหว่างว […]

รวมภาพการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมี 4-6 ธ.ค. 2563

👏ผ่านไปแล้วสำหรับการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมีระหว่างว […]

รวมภาพการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมี 27-29 พ.ย. 2563

👏ผ่านไปแล้วสำหรับการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมีระหว่างว […]

รวมภาพการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมี 13-16 พ.ย. 2563

ผ่านไปแล้วสำหรับการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมีระหว่างวั […]