Monthly Archives: ธันวาคม 2020

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย 16 ธ.ค. 2563

🙏อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพภัตตาหารเช้าและเพลให้แด่พระภิกษุส […]

รวมภาพการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมี 11-13 ธ.ค. 2563

👏ผ่านไปแล้วสำหรับการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมีระหว่างว […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายของสดสำหรับปรุงถวายแด่พระภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 15 ธ.ค. 2563

🙏วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ของสดต่างๆ ที่ท่านไ […]

วัดหนองก๋ายมอบถังอ๊อกซิเจน 80 ถัง ให้กับโรงพยาบาล แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 15 ธ.ค. 2563

🙏ส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับถังอ๊อกซิเจนจำนวน 80 ถัง ใ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย 13 ธ.ค. 2563

ขณะนี้มีพระภิกษุสงฆ์ 61 รูป ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย 11 ธ.ค. 2563

🙏อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพภัตตาหารเช้าและเพลให้แด่พระภิกษุส […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดให้กับพระนิสิต มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ สำหรับใช้ในงานปฏิบัติธรรม 10 ธ.ค. 2563

😇วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย 10 ธ.ค. 2563

🙏อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพภัตตาหารเช้าและเพลให้แด่พระภิกษุส […]

[บวชฟรี]รวมภาพพิธีบรรพชา อุปสมบทในโครงการฯ ของวัดหนองก๋าย 9 ธ.ค. 2563

🙏อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชา อุปสม […]