รวมภาพพิธีสวดมนต์มหาสันติงหลวง ของวัดหนองก๋าย 7 ก.ย. 2564

สำหรับคนที่สนใจร่วมพิธี สามารถส่งชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด

เทียนหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคงเสริมดวง 1 เล่ม 2,000 บาท

เทียนมหามงคลสีประจำวันเกิด 1 เล่ม 199 บาท

ร่วมบุญผ่านบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 002-1-33609-2

คำว่า “อุปปาตสันติ แปลว่า มนต์ระงับเหตุร้าย หรือบทสวดระงับเภทภัย” โดย อุปฺปาต แปลว่า เหตุร้าย, อันตราย, ภัยพิบัติ ส่วน สนฺติ แปลว่า ระงับ, ทำให้สงบ ทางเมืองเหนือเรียกว่า “มหาสันติงหลวง” เป็นบทสวดมนต์โบราณที่มีประโยชน์เพื่อระงับเหตุร้ายและสร้างศานติสุขให้เกิดขึ้นในแผ่นดิน ประกอบด้วย คาถาล้วนจำนวน 271 บท จัดเป็นหนังสือประเภทเชียงใหม่คันถะ คือ คัมภีร์เชียงใหม่มีอายุกว่า 600 ปี ผู้ประพันธ์คัมภีร์นี้ คือ พระสีลวังสเถระ วัดโชติการาม เมืองเชียงใหม่ ได้แต่งขึ้นตามคำอาราธนาของพระเจ้าสามฝั่งแกนใน พ.ศ.1949 (จุลศักราช 767) เนื่องด้วยขณะนั้น มีชาวจีนฮ่อยกพลมารุกรานเมืองเชียงใหม่ พระเจ้าแผ่นดินจึงอาราธนาให้แต่งขึ้นแล้วนิมนต์พระสงฆ์สาธยายร่วมกับชาวเมือง ส่งผลให้ทัพจีนฮ่อระส่ำระสายด้วยภัยพิบัติบางอย่างแล้วถอยทัพไปในที่สุด

        อนึ่ง คัมภีร์บทนี้ถือเป็นบทสวดสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต อีกทั้งสรรเสริญพระคุณของผู้ทรงคุณทรงฤทธิ์และทรงอำนาจต่างๆ ทำให้เกิดอานุภาพที่เชื่อกันว่าสามารถขจัดปัดเป่าเภทภัยด้านร้ายทั้งปวงให้กลายเป็นดีได้ ด้วยอานุภาพของมนต์บทนี้ที่อ้างคุณของพระไตรรัตน์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย บ้านเมืองและสังคมจะมีแต่ความสงบสุข ปราศจากโรคภัยเหตุร้ายทั้งปวง ให้คุณทั้งผู้สวดและผู้ฟังโดยถ้วนทั่ว

        สำหรับบทสวดมหาเมตตาใหญ่นั้น มาจากเรื่องราวและบทพระธรรมเทศนาที่สำคัญของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสเอาไว้ว่า ผู้ที่สวดคาถามหาเมตตาใหญ่ย่อมได้รับอานิสงส์ 11 ประการ คือ 1.หลับเป็นสุข 2.ตื่นเป็นสุข 3.ไม่ฝันร้าย 4.เป็นที่รักของมนุษย์ 5.เป็นที่รักของอมนุษย์ 6.เทวดาย่อมคุ้มครองรักษา 7.ไฟ ยาพิษ ศาสตราวุธไม่อาจทำร้ายได้ 8.จิตได้สมาธิเร็ว 9 สีหน้าผ่องใส 10.ไม่หลงตาย 11. เมื่อยังไม่บรรลุธรรม ย่อมเข้าถึงพรหมโลกชั้นสูง

        ทั้งนี้ บทสวดทุกบทนั้น นอกจากจะเป็นการเจริญเมตตาเพื่อสร้างสมาธิ และอุทิศเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้ว ยังเป็นบทสวดมนต์ที่ให้ความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวอีกด้วย

⭐️ช่องทางการติดต่อของวัดหนองก๋าย

✅ติดต่อโดยตรงผ่านทาง ไลน์ออฟฟิเชียล วัดหนองก๋าย @watnonggai

✅วัดหนองก๋าย 99 ม. 4 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50330

✅โทร.053-374095-6

✅โทรศัพท์มือถือ 062-424-96-59

✅เว็บไซต์ www.watnonggai.com

✅อีเมลล์ watnonggai@hotmail.com

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x