Tag Archives: ทำทาน

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุวัดหนองก๋าย 13 พ.ค. 2566

ผู้ให้ข้าวให้น้ำ ชื่อว่าให้เลือดเนื้อให้กำลัง แด่พระภิก […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพโรงทานขนมปัง 200 ชิ้น ตั้งในงานฉลองเสนาสนะ วัดท่าข้าม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ให้บุญนี้หนุนนำ อิ่มหนำไม่มีอด กระเป๋าตุง เงินทองเหลือใ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุวัดหนองก๋าย 6 พ.ค. 2566

บุญแห่งการมอบภัตตาหารจะทำให้เรามีกำลังใจ ไม่ย่อท้อต่อกา […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพโรงทานขนมปัง 130 ชิ้น ตั้งในงานฉลองเสนาสนะ วัดดอนเจียง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

บุญที่สุดร้อนแรงในตอนนี้ กับโรงทานขนมปัง 130 ชิ้น ร่วมอ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพโรงทานขนมปัง 200 ชิ้น น้ำดื่ม 600 ขวด สำหรับตั้งโรงทานในงานสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน

ผสมผสานบุญที่ยิ่งใหญ่โรงทานขนมปัง น้ำดื่ม ขนมปัง 200 ชิ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพโรงทานขนมปัง 151 ชิ้นในงานฉลองเสนาสนะของวัดสันติพนาราม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

บุญโรงทานขนมปังของเรา ยังได้มอบต่อไปเรื่อยๆ วันนี้มอบไป […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบขนมปัง 70 ชิ้นให้กับผู้เข้ารับการอบรมช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ค่ายนเรศวร อ.แม่แตง

บุญนี้ยังแรงอย่างต่อเนื่องสำหรับการมอบขนมปัง วันนี้วัดห […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบขนมปัง 60 ชิ้นให้กับ อบต.สันป่ายาง เพื่อนำไปมอบต่อให้กับคนชรา ผู้ป่วยติดเตียง ภายในตำบลฯ

วันนี้วัดหนองก๋ายเป็นสะพานบุญ ต่อบุญเจ้าภาพมอบขนมปัง 60 […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบขนมปัง 500 ชิ้นให้กับผู้สูงอายุสถานสงเคราะคนชรา วัยทองนิเวศน์ อ.แม่แตง

วันนี้เป็นคิวของวัยทองนิเวศน์ ที่เป็นสถานสงเคราะห์คนชรา […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบขนมปัง 500 ชิ้นสำหรับเด็กๆ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จ.เชียงใหม่

โชคดีเหลือเกิน ที่วันนี้เจ้าภาพทุกท่าน ได้มอบขนมปัง 500 […]