Tag Archives: ทำทาน

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพข้าวกล่องปันบุญ 200 กล่องให้กับศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จ.เชียงใหม่

ข้าวกล่องปันบุญ 200 กล่องช่วยเหลือผู้พิการ ณ ศูนย์พัฒนา […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพข้าวกล่องปันบุญ 100 กล่อง น้ำดื่ม 600 ขวด ข้าวสาร 100 กก. ถวายโรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตง

วันนี้บุญชุดใหญ่มากๆ มาร่วมอนุโมทนาบุญนี้กัน กับข้าวกล่ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพข้าวกล่องปันบุญ 200 กล่องเข้าร่วมงานพระธรรมทูตสัญจร ณ อบต. สบเปิง อ.แม่แตง

เชิญร่วมอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพข้าวกล่อง 200 กล่อง ที่เจ้ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพข้าวกล่องปันบุญ 200 กล่องเข้าร่วมงานวันมุทิตาจิตพระธรรมวชิรโกศล วัดศรีโสดา พระอารามหลวง

วันพระวันดี สร้างบุญใหญ่สูงสุดในวันนี้ ข้าวกล่องปันบุญ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพข้าวกล่องปันบุญ 200 กล่องเข้าร่วมงานวันกตัญญูหลวงปู่หล้าตาทิพย์ วันป่าตึง อ.สันกำแพง

ข้าวกล่องปันบุญ มหากุศล 200 กล่อง ในวันนี้ได้เดินทางไกล […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพข้าวกล่อง 100 กล่องถวาย พระภิกษุสามเณร รร.พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา วัดหนองโค้ง

ปันบุญข้าวกล่องร้อนๆ 100 กล่อง ได้ถวายให้กับ พระภิกษุสา […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพข้าวกล่อง 200 กล่อง ข้าวสาร 100 กก. รร.อภัยอริยศึกษา วัดดับภัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันนี้ข้าวกล่องของโรงทานมหาบารมี 200 กล่อง พร้อมข้าวสาร […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพข้าวกล่อง 200 กล่อง รร.เชตุพนศึกษา(ในสังฆราชูปถัมภ์) จ.เชียงใหม่

ข้าวกล่องชุดใหญ่ 200 กล้อง พร้อมข้าวสาร 50 กก. ได้น้อมถ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพข้าวกล่อง 200 กล่องเพื่อมอบในงานพระธรรมทูตสัญจร วัดสันป่าสัก อ.แม่แตง

เมื่อคืนที่ผ่านมา ข้าวกล่องโรงทานมหาบารมี 200 กล่อง ที่ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพข้าวกล่อง 100 กล่องให้กับ รพ.สต.สันป่าตึง สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมประชุมภายในตำบล

วันพระ วันดี วันแห่งการเร่งสร้างบารมีสูงสุด เช้าวันนี้เ […]