Tag Archives: ทำทาน

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายน้ำดื่ม 1,000 ขวด ข้าวสาร 100กก. ให้กับวัดบ้านออบ ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง

ถวายน้ำดื่ม 1,000 ขวดใช้ในงานพระธรรมทูตสัญจร ของวัดบ้าน […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายข้าวสาร 100กก. แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร วัดหนองหล่ม อ.แม่แตง

ข้าวสารวัดหนองก๋ายกว่า 100 กิโลกรัม ได้ถวายให้แด่พระภิก […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบขนมปัง 200 ชิ้นให้กับนักเรียนโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร

ครูและนักเรียนเยาวชนของโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร ได้เข้ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายขนมปัง 200 ชิ้นให้กับสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา(วัดหนองโค้ง)

บุญอิ่มท้อง กระเป๋าตุง เงินทองไม่มีขัดสน กับการถวายขนมป […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบขนมปัง 200 ชิ้นให้กับครูนักเรียน โรงเรียนบ้านปางฮ่าง ต.สบเปิง

ขนมปัง 200 ชิ้น ได้มอบให้กับโรงเรียนบ้านปางฮ่างเป็นที่เ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบขนมปัง 200 ชิ้นให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกาดฮาว ต.สะลวง อ.แม่ริม

ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มท้อง กับขนมปัง 200 ชิ้น วันนี้เ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบขนมปัง 200 ชิ้นให้กับนักเรียนโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร

ครูและนักเรียนเยาวชนของโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร ได้เข้ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายข้าวสาร 60 กก. พร้อมน้ำดื่ม 2 แพ็คให้แด่พระคุณเจ้าวัดสันปูเลย อ.แม่แตง

ข้าวสารวัดหนองก๋ายกว่า 60 กิโลกรัม พร้อมน้ำดื่มอีก 2 แพ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบขนมปัง 200 ชิ้นให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกาดฮาว ต.สะลวง อ.แม่ริม

ร่วมอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบขนมปัง 200 ชิ้น ให้กับน้องๆ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบขนมปัง 200 ชิ้นให้กับนักเรียนโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร

วันนี้เจ้าภาพผู้ใจบุญใจดีทุกท่าน ได้มอบขนมปังจำนวน 200 […]