Tag Archives: ทำทาน

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบขนมปัง 200 ชิ้นให้กับนักเรียนโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร

วันนี้วันพฤหัสบดี บุญขนมปังนี้ได้สำเร็จแล้ว จำนวน 200 ช […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบขนมปัง 200 ชิ้นให้กับครูนักเรียน โรงเรียนบ้านปางฮ่าง ต.สบเปิง

ช่วยกันแชร์เยอะๆ ให้บุญนี้ยิ่งใหญ่กว้างขวาง เริ่มต้นสัป […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบขนมปัง 200 ชิ้นให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกาดฮาว ต.สะลวง อ.แม่ริม

มีบุญอิ่มท้องเพิ่มเติมแล้วในตอนนี้ เพิ่มโอกาส ให้กับเจ้ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบขนมปัง 200 ชิ้นให้กับนักเรียนโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร

ผ่านวันหยุดมาแล้ว แต่งานบุญสร้างบุญของวัดหนองก๋ายไม่มีว […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบขนมปัง 200 ชิ้นให้กับนักเรียนโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร

ขนมปังอิ่มบุญอิ่มท้องของวัดหนองก๋าย 200 ชิ้น ที่ได้รับก […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายขนมปัง 200 ชิ้นให้กับสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา(วัดหนองโค้ง)

ขนมปัง 200 ชิ้น ทำสดใหม่ หอมนุ่มมากกกกกกกก ได้ถวายให้กั […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบขนมปัง 200 ชิ้นให้กับครูนักเรียน โรงเรียนบ้านปางฮ่าง ต.สบเปิง

วันนี้วันจันทร์บุญแห่งการมอบขนมปัง 200 ชิ้น ได้สำเร็จไป […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบขนมปัง 200 ชิ้นให้กับนักเรียนโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร

เพื่อรอยยิ้มของน้องๆ เยาวชนที่ได้กินขนมอร่อยๆ วันนี้ขนม […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุวัดหนองก๋าย 19 ก.ค. 2566

ได้ทำบุญครั้งใดจิตใจสดใสชื่นบาน อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถว […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบขนมปัง 200 ชิ้นให้กับนักเรียนโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร

วันนี้คณะครูและน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนสันป่ายางวิทยาค […]