Tag Archives: ทำทาน

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพโรงทานในงานวิสาขบูชา 2566 ของวัดหนองก๋าย

อีกหนึ่งการสร้างบุญใหญ่มหาทาน ที่ขับเคลื่อนเหล่าผู้คนให […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบขนมปัง 300 ชิ้น น้ำดื่ม 360 ขวดให้กับนักเรียนโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร

ทุกวันพฤหัสบดีเรามีบุญให้ร่วมกัน วันนี้เจ้าภาพทุกท่านได […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบขนมปัง 250 ชิ้น น้ำดื่ม 360 ขวดให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านกาดฮาว อ.แม่ริม

สายบุญหลั่งไหลอิ่มใจอิ่มท้อง ขนมปัง 250 ชิ้น น้ำดื่ม 36 […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุวัดหนองก๋าย 28 พ.ค. 2566

มาร่วมอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิก […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุวัดหนองก๋าย 25 พ.ค. 2566

ถึงเวลาถวายภัตตาหารเพลง พระภิกษุสงฆ์ 44 รูป ที่มาปฏิบัต […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุวัดหนองก๋าย 21 พ.ค. 2566

มาร่วมกันถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 36 รูป รวมถึงผู้ท […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายขนมปัง 300 ชิ้น แด่พระภิกษุสามเณร โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงค์ (วัดศรีโสดา)

ขนมปังหอมบุญ 300 ชิ้นได้มอบให้กับ โรงเรียนสมเด็จพระพุทธ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายขนมปัง 300 ชิ้น แด่พระภิกษุสามเณร โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ขนมปัง 300 ชิ้นนี้มอบให้กับสามเณรนักเรียน โรงเรียนวัดแม […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายขนมปัง 200 ชิ้น แด่พระภิกษุสามเณร โรงเรียนอภัยอริยศึกษา(วัดดับภัย)จ.เชียงใหม่

ขนมปัง 200 ชิ้นนี้ได้ถวายให้กับพระภิกษุสามเณร โรงเรียนอ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายขนมปัง 200 ชิ้น แด่พระภิกษุสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตง(วัดหนองโค้ง)

บุญนี้หอมนุ่ม สดใหม่ ได้บุญทันที สามเณรนักเรียนอิ่มท้อง […]