Tag Archives: ทำทาน

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบขนมปัง 200 ชิ้นให้กับนักเรียนโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร

วันนี้คณะครูและน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนสันป่ายางวิทยาค […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบขนมปัง 200 ชิ้นให้กับครูนักเรียน โรงเรียนบ้านปางฮ่าง ต.สบเปิง

วันนี้วันจันทร์ ถึงคิวบุญขนมปัง 200 ชิ้น ของเจ้าภาพทุกท […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบขนมปัง 200 ชิ้นให้กับนักเรียนโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร

ขนมปัง 200 ชิ้นของวัดหนองก๋าย ได้เจ้าภาพทุกท่าน ร่วมมอบ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุวัดหนองก๋าย 6 ก.ค. 2566

ภัตตาหารเช้าเหล่านี้สำเร็จโดยเจ้าภาพ ผู้มีจิตศรัทธาอย่า […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายขนมปัง 200 ชิ้นให้กับสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา(วัดหนองโค้ง)

ขนมปังสดใหม่ ถวายด้วยใจอันเต็มเปี่ยมด้วยศรัทธา จำนวน 20 […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบขนมปัง 200 ชิ้นให้กับครูนักเรียน โรงเรียนบ้านปางฮ่าง ต.สบเปิง

เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่บุญขนมปัง 200 ชิ้น ของเจ้าภาพทุกท่าน […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบขนมปัง 200 ชิ้นให้กับนักเรียนโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร

และในวันนี้คณะคุณครูของโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร ได้เข้ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายขนมปัง 200 ชิ้นให้กับสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา(วัดหนองโค้ง)

ขนมปัง 200 ชิ้นนี้ ฟูๆ นุ่มๆ ได้ถวายให้กับ พระภิกษุสงฆ์ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุวัดหนองก๋าย 28 มิ.ย. 2566

บุคคลผู้ให้อาหารชื่อว่าให้กำลัง เป็นมหาทานบารมี ขอเชิญร […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุวัดหนองก๋าย 27 มิ.ย. 2566

มาร่วมกันอนุโมทนาบุญกับการถวายภัตตาหารเช้า พร้อมกับขนมป […]