Tag Archives: ทำทาน

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุวัดหนองก๋าย 23 มิ.ย. 2566

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหาร พระภิกษุสงฆ์ 45 รูป แ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบขนมปัง 300 ชิ้น น้ำดื่ม 360 ขวดให้กับนักเรียนโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร

เด็กๆ จะได้อิ่มท้องจากขนมปัง 200 ชิ้น พร้อมน้ำดื่ม 360 […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายขนมปัง 300 ชิ้น น้ำดื่ม 360 ขวดให้กับสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา(วัดหนองโค้ง)

กระเป๋าตุง กระเป๋าฟู เหมือนขนมปัง 200 ชิ้น เงินทองก็หลั […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพโรงทานขนมปัง 200 ชิ้น น้ำดื่ม 360 ขวดร่วมในงานสถาปนา 42 ปี วัดป่าสหธรรมิการาม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

บุญนี้ได้สำเร็จแล้วโรงทานขนมปัง 200 ชิ้น พร้อมน้ำดื่มอี […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบขนมปัง 200 ชิ้นให้กับครูนักเรียน โรงเรียนบ้านปางฮ่าง ต.สบเปิง

เริ่มต้นสัปดาห์นี้ บุญขนมปัง 200 ชิ้นก็ได้สำเร็จไปแล้ว […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบขนมปัง 300 ชิ้น น้ำดื่ม 360 ขวดให้กับนักเรียนโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร

อิ่มบุญกุศลยิ่งใหญ่กับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้มอบขนมปัง จำน […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายขนมปัง 300 ชิ้น น้ำดื่ม 360 ขวดให้กับสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา(วัดหนองโค้ง)

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายขนมปัง 300 ชิ้น พร้อมน้ำดื่ม 3 […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบขนมปัง 300 ชิ้นให้กับครูนักเรียน โรงเรียนบ้านปางฮ่าง ต.สบเปิง

สวัสดีวันจันทร์ วันนี้เป็นคิวของโรงเรียนบ้านปางฮ่าง เข้ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบขนมปัง 300 ชิ้น น้ำดื่ม 600 ขวดให้กับนักเรียนโรงเรียนสันป่าย่างวิทยาคาร

วันพฤหัสบดีมีบุญ ขนมปัง 300 ชิ้น น้ำดื่ม 600 ขวด มอบให้ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายขนมปัง 300 ชิ้น น้ำดื่ม 360 ขวดให้กับสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา(วัดหนองโค้ง)

ทุกวันพุธ เป็นที่สุดแห่งมหาทานบารมี ในวันนี้เราได้มอบขน […]