Tag Archives: ทำทาน

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพข้าวกล่อง 200 กล่อง รร.สามัคคีวิทยาทาน วัดเจดีย์หลวง และ รพ.สวนดอก อ.เมืองเชียงใหม่

บุญข้าวกล่อง 200 กล่อง ได้มอบ 100 กล่องแรก ให้กับโรงเรี […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพข้าวกล่อง 200 กล่อง รร.อภัยอริยศึกษา(วัดดับภัย) รพ.ดารารัศมี อ.แม่ริม

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพข้าวกล่อง 200 กล่องทุกท่าน ทางแม่ค […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค แก่ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ผู้ยากไร้ ภายในต.สันป่ายาง 11 ก.ย. 2566

วัดหนองก๋ายได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภค ข้าวสาร นม น้ำดื่ม […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายข้าวสาร 150กก. ให้กับ 3 โรงเรียนของจังหวัดเชียงใหม่

ข้าวสารหอมบุญ ของวัดหนองก๋าย 150 กิโลกรัม ได้ถวายต่อให้ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพข้าวกล่อง 200 กล่องถวาย รร.ธรรมราชศึกษา ศูนย์มะเร็ง รพ.นครพิงค์

มหาทานอันยิ่งใหญ่ บุญข้าวกล่อง 200 กล่อง ได้สำเร็จแล้ว […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพข้าวกล่อง 50 กล่องน้ำดื่ม 20 แพ็ค ตั้งโรงทานในงานบำเพ็ญกุศลศพ บ้านต้นผึ้ง อ.สารภี

โรงทานมหากุศล จำนวน 50 กล่อง พร้อมน้ำดื่มอีก 20 แพ็ค ได […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพข้าวกล่อง 200 กล่องถวาย รร.เชตุพนศึกษา รพ.นครพิงค์

บุญใหญ่ในวันพระ วันนี้เจ้าภาพทุกท่านได้ร่วมทำบุญ มอบข้า […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพข้าวกล่อง 200 กล่องตั้งโรงทานในงานพระธรรมทูตสัญจร อบต.บ้านเป้า อ.แม่แตง

ขอนุโมทนาบุญเจ้าภาพข้าวกล่อง 200 กล่องเมื่อคืนนี้ นำไปต […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพข้าวกล่อง 200 กล่องมอบให้กับ รร.วัดแม่ริม และ รพ.สันทราย

ไม่อดอยากต่อจากนี้ด้วยมหาทานบารมี ของเจ้าภาพทุกท่านได้ร […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพข้าวกล่อง 200 กล่องมอบให้กับ รร.พระปริยัติธรรมแม่แตง และ รพ.แม่แตง

มีกินมีใช้ไม่มีอด อนุโมทนบุญกับเจ้าภาพ ข้าวกล่อง 200 กล […]