Tag Archives: ทำบุญ

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 8 ส.ค. 2565

ภาพพิธีมาติกาบังสุกุลของวันที่ 8 ส.ค. 2565 มีเจ้าภาพคือ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 70 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 5 ส.ค. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 31 ก.ค. 2565

ภาพพิธีมาติกาบังสุกุลของวันที่ 31 ก.ค. 2565 มีเจ้าภาพคื […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 30 ก.ค. 2565

ภาพพิธีมาติกาบังสุกุลของวันที่ 30 ก.ค. 2565 มีเจ้าภาพคื […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 25 ก.ค. 2565

ภาพพิธีมาติกาบังสุกุลของวันที่ 25 ก.ค. 2565 มีเจ้าภาพคื […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 80 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 23 ก.ค. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 14 ก.ค. 2565

พิธีทำบุญมาติกาให้แก่ผู้ล่วงลับโดยมีเจ้าภาพคือ คุณกัญจน […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 10-11 ก.ค. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพพิธีมาติกา บังสุกุลใน […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 9 ก.ค. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพพิธีมาติกา บังสุกุลใน […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 178 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 8 ก.ค. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง […]