Tag Archives: ทำบุญ

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 162 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 30 ม.ค. 2566

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 24 ม.ค. 2565

ภาพพิธีมาติกาบังสุกุลของวันที่ 24 มกราคม 2566 คณะศิษยาน […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 23 ม.ค. 2565

ภาพพิธีมาติกาบังสุกุลของวันที่ 23 มกราคม 2566 คณะศิษยาน […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 175 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 21 ม.ค. 2566

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 63 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 11 ม.ค. 2566

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 92 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 2 ม.ค. 2566

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 58 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 27 ธ.ค. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 24 ธ.ค. 2565

ภาพพิธีมาติกาบังสุกุลของวันที่ 24 ธันวาคม 2565 คณะศิษยา […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 23 ธ.ค. 2565

พิธีมาติกาบังสุกุลของวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เจ้าภาพอุทิ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 30 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 20 ธ.ค. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง […]