Tag Archives: ทำบุญ

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 51 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 6 เม.ย. 2566

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 151ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 28 มี.ค. 2566

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 180 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 18 มี.ค. 2566

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 132 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 3 มี.ค. 2566

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 22 ก.พ. 2565

ภาพพิธีมาติกาบังสุกุลของวันที่ 22 ก.พ. 2566 คุณสุวรรณี […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 48 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 20 ก.พ. 2566

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 36 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 13 ก.พ. 2566

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 13 ก.พ. 2565

เมือใดที่คิดอยากจะทำบุญให้ผู้ล่วงลับ วัดหนองก๋ายพร้อมจั […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 45 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 7 ก.พ. 2566

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 162 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 30 ม.ค. 2566

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง […]