Tag Archives: ทำบุญ

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 7 พ.ย. 2566

วันนี้เรามีพิธีมาติกา เพื่อเป็นการอุทิศบุญกุศลนี้ ให้กั […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 23 ส.ค. 2566

เป็นอีกวันที่เจ้าภาพได้ทำบุญมาติกา ุอุทิศให้กับผู้ที่จา […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 21 ส.ค. 2566

การได้ทำบุญ อุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ เป็นบุญใหญ่ เป็นก […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 19 ส.ค. 2566

วัดหนองก๋ายพร้อมเป็นตัวแทนในการทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้ผู […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 18 ส.ค. 2566

พิธีมาติกาบังสุกุล อุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ วันนี้มีคุณ […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 18 ส.ค. 2566

พิธีมาติกาบังสุกุล อุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ วันนี้มีคุณ […]

ภาพงานแสดงพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี 2566

ภาพงานแสดงพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบ […]

รวมภาพการแสดงพระธรรมเทศนา “อานิสงส์เข้าพรรษา” ของวัดหนองก๋าย 1 ส.ค. 2566

อีกหนึ่งธรรมเนียมสำหรับช่วงเข้าพรรษา คือการแสดงพระธรรมเ […]

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 1 สิงหาคม 2566 วัดหนองก๋าย

วันพระใหญ่ วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำเดือนแปดหลัง ในวันน […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 21 ก.ค. 2566

พิธีมาติกาบังสุกุล อุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ วันนี้มีคณะ […]