Tag Archives: บริจาคน้ำดื่ม

วัดหนองก๋ายขอเชิญร่วมทำบุญน้ำดื่ม รับมหาอานิสงส์ใหญ่ ชีวิตราบรื่นเหมือนสายน้ำไหล

ทำบุญน้ำดื่ม วัดหนองก๋ายขอเชิญทุกท่าน ร่วมทำบุญน้ำดื่มร […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดให้กับสาธารณสุขอ.แม่แตง สำหรับส่งมอบต่อให้เรือนจำกลาง จ.เชียงใหม่ 31 พ.ค. 2564

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวด ให้กับสำนักงานสาธารณสุข […]

วัดหนองก๋ายรับน้ำมอบน้ำดื่ม 6,000 ขวด สำหรับส่งมอบในงานบุญต่างๆ 30 พ.ค. 2564

วัดหนองก๋ายรับมอบน้ำดื่มจำนวน 6,000 ขวดเตรียมความพร้อมส […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดให้กับสถานคุ้มครองฯสันมหาพน สำหรับใช้ในงานกิจกรรมของทางหน่วยงาน 7 พ.ค. 2564

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมมอบน […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดใหักับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แตง สำหรับมอบให้กับโรงพยาบาลสนาม 30 เม.ย. 2564

?วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมมอบ […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 400 ขวดให้กับอบต.ท่าข้าม อ.แม่แตง สำหรับใช้ในจุดตั้งด่านตรวจโควิด 9 เม.ย. 2564

?วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมมอบ […]

วัดหนองก๋ายรับน้ำมอบน้ำดื่ม 6,000 ขวด สำหรับส่งมอบในงานบุญต่างๆ 4 เม.ย. 2564

?วัดหนองก๋ายรับมอบน้ำดื่มจำนวน 6,000 ขวด ที่ได้รับการร่ […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดให้กับวัดดอนแก้ว อ.แม่ริม สำหรับใช้ในงานพุทธาภิเษก 3 เม.ย. 2564

?วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมมอบ […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 600 ขวดให้กับ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่สำหรับใช้ในพุทธศาสตร์สงเคราะห์ 10 มี.ค. 2564

?วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 360 ขวดให้กับนิสิต มจร วิทยาเขตเชียงใหม่สำหรับใช้ในงานทอดผ้าป่าฯ 9 มี.ค. 2564

?วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ […]