Tag Archives: บริจาคน้ำดื่ม

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 400 ขวดให้กับอบต.ท่าข้าม อ.แม่แตง สำหรับใช้ในจุดตั้งด่านตรวจโควิด 9 เม.ย. 2564

🙏วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมมอบ […]

วัดหนองก๋ายรับน้ำมอบน้ำดื่ม 6,000 ขวด สำหรับส่งมอบในงานบุญต่างๆ 4 เม.ย. 2564

🙏วัดหนองก๋ายรับมอบน้ำดื่มจำนวน 6,000 ขวด ที่ได้รับการร่ […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดให้กับวัดดอนแก้ว อ.แม่ริม สำหรับใช้ในงานพุทธาภิเษก 3 เม.ย. 2564

🙏วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมมอบ […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 600 ขวดให้กับ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่สำหรับใช้ในพุทธศาสตร์สงเคราะห์ 10 มี.ค. 2564

🙏วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 360 ขวดให้กับนิสิต มจร วิทยาเขตเชียงใหม่สำหรับใช้ในงานทอดผ้าป่าฯ 9 มี.ค. 2564

🙏วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดถวายให้กับวัดศรีโสดา (พระอารามหลวง) สำหรับใช้ในงานบุญและกิจกรรมการเผยแผ่ 3 มี.ค. 2564

🙏วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ […]

วัดหนองก๋ายรับมอบน้ำดื่ม 6,000 ขวด เตรียมพร้อมสำหรับการร่วมบุญและส่งมอบต่อ 3 มี.ค. 2564

💦น้ำดื่ม 500 แพ็ค 6,000 ขวดได้นำมาส่งเป็นที่เรียบร้อยแล […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 360 ขวดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 25 ก.พ. 2564

🙏วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 300 ขวดให้กับ อบต.สบเปิง 15 ก.พ. 2564

🙏วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 600 ขวดให้กับชมรมฯกู้ภัยแม่ออน จ.เชียงใหม่ 29 ม.ค. 2564

🙏วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ […]