Category Archives: บริจาคโลงศพ

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 40 โลงผ้าดิบ 40 ผืนให้กับหน่วยกู้ภัยร่มฟ้าป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

โลงศพ 40 โลง ผ้าดิบ 40 ผืนจากเจ้าภาพทุกๆ ท่าน ได้มอบให้ […]

[30 พ.ค. 2566]วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 10 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อไป

โลงศพจำนวน 10 โลง ได้นำมาส่งที่วัดหนองก๋าย โดยได้รับการ […]

[29 พ.ค. 2566]วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 20 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อไป

บุญแห่งการปลดล๊อกเวรกรรม อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร วันนี้โ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 20 โลงผ้าดิบ 20 ผืนให้กับกู้ภัยร่วมใจ จ.ลำพูน

ส่งมอบแล้วโลงศพ 20 โลงพร้อมผ้าดิบ 20 ผืน เลื่อนจากวันที […]

วัดหนองก๋ายอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ร่วมกันถวายโลงศพ 10 โลง จากบ้านท่าข้าม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

อนุโมทนาบุญใหญ่ๆ กับคณะศรัทธาจากบ้านท่าข้าม มาร่วมกันถว […]

[9 พ.ค. 2566]วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 20 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อไป

บุญแห่งการปลดล๊อกเวรกรรม อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร วันนี้โ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 20 โลงผ้าดิบ 20 ผืนให้กับมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย จ.แม่ฮ่องสอน

เจ้าภาพที่ได้มอบโลงศพ 20 โลง ผ้าดิบ 20 ผืนนี้ จะได้รับผ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 20 โลงผ้าดิบ 20 ผืนให้กับวัดหนองบัว(เมืองนิพพาน) อ.แม่แตง

ส่งมอบไปแล้วอีกชุด สำหรับโลงศพ 20 โลง พร้อมผ้าดิบ 20 ผื […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 40 โลงผ้าดิบ 40 ผืนให้กับมูลนิธิพุทไธสวรรย์ จ.ลำพูน

ร่วมอนุโมทนาบุญกับการมอบโลงศพ 40 โลง พร้อมผ้าดิบ 40 ผืน […]

[8 เม.ย. 2566]วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 20 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อไป

วัดหนองก๋ายได้รับมอบโลงศพจำนวน 20 โลงที่ได้รับการร่วมบุ […]