Category Archives: บริจาคโลงศพ

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 10 โลงผ้าดิบ 10 ผืนให้กับอบต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

บุญด่วนโลงศพ 10 โลง ผ้าดิบ 10 ผืน ได้มอบให้กับ อบต.กองแ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 18 โลงผ้าดิบ 20 ผืนให้กับมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส่งมอบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับโลงศพ 18 โลง พร้อมผ้าขาวดิบ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 50 โลงผ้าดิบ 50 ผืน ถังอ๊อกซิเจน 5 ถัง ให้กับกู้ภัยสุเทพ เขตดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

ส่งมอบไปเรียบร้อยแล้วสหรับโลงศพ 50 โลง พร้อมผ้าขาวดิบ 5 […]

[19 ม.ค.2565]วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 25 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อในเดือน มกราคม 2566

วัดหนองก๋ายได้รับมอบโลงศพจำนวน 25 โลงที่ได้รับการร่วมบุ […]

[18 ม.ค.2565]วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 25 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อในเดือน มกราคม 2566

วัดหนองก๋ายได้รับมอบโลงศพจำนวน 25 โลงที่ได้รับการร่วมบุ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 40 โลงผ้าดิบ 40 ผืน ให้กับมูลนิธิพุทไธสวรรย์ จังหวัดเชียงใหม่

ส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยและขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ มอบโลง […]

[20 ธ.ค. 2565]วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 20 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อในเดือน ธันวาคม 2565

วัดหนองก๋ายได้รับมอบโลงศพจำนวน 20 โลงที่ได้รับการร่วมบุ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 1 โลงผ้าดิบ 1 ผืน ให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญ กับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 27 โลงผ้าดิบ 20 ผืน ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ อ.แม่แตง

ส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย และอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ร่วมบริ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 80 โลงผ้าดิบ 80 ผืน ให้กับกลุ่มเยาวชนจิตอาสาอุดรธานี

สำเร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับการมอบโลงศพ 170 โลงของเดือนพ.ย. […]