Category Archives: บริจาคโลงศพ

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 40 โลง ผ้าดิบ 40 ผืนให้กับมูลนิธิพุทไธสวรรย์เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง 10 เม.ย. 2567

บุญใหญ่เสริมแกร่งบารมี ให้กับเจ้าภาพทุกคน ที่ได้ร่วมกัน […]

[9 เม.ย. 2567]โลงศพได้นำมาส่งที่วัดหนองก๋าย เตรียมส่งมอบต่อตลอดเดือน เมษายน แล้ว

โลงศพอีกชุดใหญ่ได้มาส่งที่วัดหนองก๋ายแล้ว พรุ่งนี้เราจะ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 30 โลง ผ้าดิบ 30 ผืนให้กับกู้ภัยร่มฟ้าป่าซาง วัดปทุมสรารมณ์ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 9 เม.ย. 2567

ร่วมอนุโมทนาบุญ รับบุญเสริมดวงชะตากันให้ถ้วนหน้า กับการ […]

[8 เม.ย. 2567]โลงศพได้นำมาส่งที่วัดหนองก๋าย เตรียมส่งมอบต่อตลอดเดือน เมษายน แล้ว

โลงศพได้ยอยมาส่งแล้วในตอนนี้ เตรียมความพร้อม สำหรับการส […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 20 โลง ผ้าดิบ 20 ผืนให้กับวัดหนองบัว เมืองนิพพาน อ.แม่แตง 29 มี.ค. 2567

โลงศพ 20 โลง ผ้าดิบ 20 ผืน ได้ส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 20 โลง ผ้าดิบ 20 ผืนให้กับเทศบาล ต.ห้วยทราย 25 มี.ค. 2567

ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว โลงศพ 20 โลงพร้อมผ้าดิบ 20 ผืน ให้ก […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 20 โลง ผ้าดิบ 20 ผืนให้กับเทศบาลตำบลห้วยทราย 18 มี.ค. 2567

บุญนี้สำเร็จ เจ้ากรรมนายเวรโมทนา กับการมอบโลงศพ จำนวน 2 […]

[17 มี.ค. 2567]โลงศพ 20 โลง ได้มาส่งที่วัดหนองก๋าย เตรียมส่งมอบต่อตลอดเดือนมีนาคม 2567

ตอนนี้โลงศพได้ทยอยมาส่งแล้วเตรียมความพร้อม สำหรับการส่ง […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 1 โลง ผ้าดิบ 1 ผืนให้กับผู้เสียชีวิตภายในพื้นที่บ้านหนองก๋าย ต.สันป่ายาง

วันนี้วัดหนองก๋ายเราได้มอบโลงศพ 1 โลงพร้อมผ้าดิบ 1 ผืน […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 1 โลง ผ้าดิบ 1 ผืนให้กับผู้เสียชีวิตภายในพื้นที่ ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันนี้วัดหนองก๋ายเราได้มอบโลงศพ 1 โลงพร้อมผ้าดิบ 1 ผืน […]