Category Archives: บริจาคโลงศพ

[20 ธ.ค. 2565]วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 20 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อในเดือน ธันวาคม 2565

วัดหนองก๋ายได้รับมอบโลงศพจำนวน 20 โลงที่ได้รับการร่วมบุ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 1 โลงผ้าดิบ 1 ผืน ให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญ กับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 27 โลงผ้าดิบ 20 ผืน ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ อ.แม่แตง

ส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย และอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ร่วมบริ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 80 โลงผ้าดิบ 80 ผืน ให้กับกลุ่มเยาวชนจิตอาสาอุดรธานี

สำเร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับการมอบโลงศพ 170 โลงของเดือนพ.ย. […]

[26 พ.ย. 2565]วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 27 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อในเดือน พฤศจิกายน 2565

วัดหนองก๋ายได้รับมอบโลงศพจำนวน 27 โลงที่ได้รับการร่วมบุ […]

วัดหนองก๋ายมอบผ้าดิบ 20 ผืนให้กับ เทศบาลตำบลขี้เหล็ก จ.เชียงใหม่

วันนี้วัดหนองก๋ายได้มอบผ้าขาวดิบ 20 ผืน ให้กับ เทศบาลตำ […]

[24 พ.ย. 2565]วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 20 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อในเดือน พฤศจิกายน 2565

วัดหนองก๋ายได้รับมอบโลงศพจำนวน 20 โลงที่ได้รับการร่วมบุ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 60 โลงผ้าดิบ 60 ผืน ให้กับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แม่สาว

ส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับโลงศพ 60 โลง พร้อมผ้าขา […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 1โลงให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 1 โลงให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง […]

[17 พ.ย. 2565]วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 20 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อในเดือน พฤศจิกายน 2565

วัดหนองก๋ายได้รับมอบโลงศพจำนวน 20 โลงที่ได้รับการร่วมบุ […]