Category Archives: บริจาคโลงศพ

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 1 โลงให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตบ้านผาแด่น ต.สันป่ายาง

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญ กับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 1 โลงให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน อ.แม่แตง

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญม […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 36 โลงผ้าขาวดิบ 36 ผืนมอบให้กู้ภัยนพรัตน์เชียงใหม่

ส่งมอบโลงศพ 36 โลง ผ้าขาวดิบ 36 ผืน เป็นที่เรียบร้อยและ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 15 โลงผ้าขาวดิบ 15 ผืนมอบให้กับกู้ชีพเทศบาล ต.เจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ชุดสุดท้ายในเดือนกรกฎาคม สำหรับการมอบโลงศพ จำนวน 15 โลง […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 20 โลงผ้าขาวดิบ 20 ผืนให้กับวัดครุฑเวฬุวัน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการมอบโลงศพ จำนวน 20 โล […]

[19 ก.ค. 2565]วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 10 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อในเดือน กรกฎาคม 2565

วัดหนองก๋ายได้รับมอบโลงศพจำนวน 10 โลงที่ได้รับการร่วมบุ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 20 โลงผ้าขาวดิบ 20 ผืนให้กับมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย จ.แม่ฮ่องสอน

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญม […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 2 โลงให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน อ.แม่แตง

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญม […]

[11 ก.ค. 2565]วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 20 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อในเดือน กรกฎาคม 2565

วัดหนองก๋ายได้รับมอบโลงศพจำนวน 20 โลงที่ได้รับการร่วมบุ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 1 โลงผ้าขาวดิบ 1 ผืนให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน อ.แม่แตง

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญม […]