Category Archives: บริจาคโลงศพ

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 20 โลงผ้าขาวดิบ 20 ผืนให้กับมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย จ.แม่ฮ่องสอน

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญม […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 2 โลงให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน อ.แม่แตง

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญม […]

[11 ก.ค. 2565]วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 20 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อในเดือน กรกฎาคม 2565

วัดหนองก๋ายได้รับมอบโลงศพจำนวน 20 โลงที่ได้รับการร่วมบุ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 1 โลงผ้าขาวดิบ 1 ผืนให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน อ.แม่แตง

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญม […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 40 โลงผ้าขาวดิบ 40 ผืนให้กับ 2 หน่วยงาน 30 มิ.ย. 2565

ส่งมอบโลงศพ 40 โลง ผ้าขาวดิบ 40 ผืน เป็นที่เรียบร้อยและ […]

[29 ม.ย. 2565]วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 20 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อในเดือน มิถุนายน 2565

วัดหนองก๋ายได้รับมอบโลงศพจำนวน 20 โลงที่ได้รับการร่วมบุ […]

[28 มิถุนายน 2565]วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 20 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อในเดือน มิถุนายน 2565

วัดหนองก๋ายได้รับมอบโลงศพจำนวน 20 โลงที่ได้รับการร่วมบุ […]

วัดหนองก๋ายอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพโลงศพ 2 โลง เตรียมพร้อมสำหรับนำไปส่งมอบต่อของเดือน มิถุนายน 2565

วัดหนองก๋ายได้รับมอบโลงศพจำนวน 2 โลงที่ได้รับการร่วมบุญ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 20 โลงผ้าขาวดิบ 20 ผืนให้กับ อบต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 30 พ.ค. 2565

30 พฤษภาคม 2565 วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่ […]

[29 พ.ค. 2565]วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 20 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อในเดือน พฤษภาคม 2565

29 พ.ค. 2565 วัดหนองก๋ายได้รับมอบโลงศพจำนวน 20 โลงที่ได […]