Category Archives: บริจาคโลงศพ

[17 ต.ค. 2565]วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 20 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อในเดือน ตุลาคม 2565

วัดหนองก๋ายได้รับมอบโลงศพจำนวน 20 โลงที่ได้รับการร่วมบุ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 20 โลงผ้าขาวดิบ 20 ผืนมอบให้มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย จ.แม่ฮ่องสอน

สำเร็จเรียบร้อยสำหรับการมอบโลงศพ 20 โลง พร้อมผ้าขาวดิบ […]

[10 ต.ค. 2565]วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 20 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อในเดือน ตุลาคม 2565

วัดหนองก๋ายได้รับมอบโลงศพจำนวน 20 โลงที่ได้รับการร่วมบุ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 1 โลง ผ้าดิบ 1 ผืนให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตบ้านห้วยส้มสุก ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบโลงศพ 1 โลง ผ้าขาวดิบ 1 ผืน ให้ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 1 โลงให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตบ้านผาแด่น ต.สันป่ายาง

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญ กับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 1 โลงให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน อ.แม่แตง

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญม […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 36 โลงผ้าขาวดิบ 36 ผืนมอบให้กู้ภัยนพรัตน์เชียงใหม่

ส่งมอบโลงศพ 36 โลง ผ้าขาวดิบ 36 ผืน เป็นที่เรียบร้อยและ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 15 โลงผ้าขาวดิบ 15 ผืนมอบให้กับกู้ชีพเทศบาล ต.เจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ชุดสุดท้ายในเดือนกรกฎาคม สำหรับการมอบโลงศพ จำนวน 15 โลง […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 20 โลงผ้าขาวดิบ 20 ผืนให้กับวัดครุฑเวฬุวัน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการมอบโลงศพ จำนวน 20 โล […]

[19 ก.ค. 2565]วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 10 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อในเดือน กรกฎาคม 2565

วัดหนองก๋ายได้รับมอบโลงศพจำนวน 10 โลงที่ได้รับการร่วมบุ […]