Category Archives: บริจาคโลงศพ

[16 พ.ย. 2565]วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 40 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อในเดือน พฤศจิกายน 2565

วัดหนองก๋ายได้รับมอบโลงศพจำนวน 40 โลงที่ได้รับการร่วมบุ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 30 โลง ผ้าดิบ 30 ผืนให้กับมูลนิธิพุทไธสวรรย์

บุญใหญ่ชุดที่ 1 มอบโลงศพ 30 โลง ผ้าขาวดิบ 30 ผืน ให้กับ […]

[8 พ.ย. 2565]วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 20 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อในเดือน พฤศจิกายน 2565

วัดหนองก๋ายได้รับมอบโลงศพจำนวน 20 โลงที่ได้รับการร่วมบุ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 40 โลง ผ้าดิบ 40 ผืนให้กับสำนักปฏิบัติธรรมพระธาตุดอยกาหลง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

บุญนี้ไปถึงแก่ศพชนเผ่า ยากไร้ ไร้ญาติ 40 โลง ผ้าดิบ 40 […]

[19 ต.ค. 2565]วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 20 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อในเดือน ตุลาคม 2565

วัดหนองก๋ายได้รับมอบโลงศพจำนวน 20 โลงที่ได้รับการร่วมบุ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 1 โลง ผ้าดิบ 1 ผืนให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตบ้านปางยาง ต.สบเปิง อ.แม่แตง

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบโลงศพ 1 โลง ผ้าขาวดิบ 1 ผืน ให้ […]

[17 ต.ค. 2565]วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 20 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อในเดือน ตุลาคม 2565

วัดหนองก๋ายได้รับมอบโลงศพจำนวน 20 โลงที่ได้รับการร่วมบุ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 20 โลงผ้าขาวดิบ 20 ผืนมอบให้มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย จ.แม่ฮ่องสอน

สำเร็จเรียบร้อยสำหรับการมอบโลงศพ 20 โลง พร้อมผ้าขาวดิบ […]

[10 ต.ค. 2565]วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 20 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อในเดือน ตุลาคม 2565

วัดหนองก๋ายได้รับมอบโลงศพจำนวน 20 โลงที่ได้รับการร่วมบุ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 1 โลง ผ้าดิบ 1 ผืนให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตบ้านห้วยส้มสุก ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบโลงศพ 1 โลง ผ้าขาวดิบ 1 ผืน ให้ […]