Category Archives: บริจาคโลงศพ

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 60 โลงผ้าขาวดิบ 60 ผืนให้กับสมาคมรวมใจเวียงมะลิกา อ.แม่อาย 16 พ.ค. 2565

16 พฤษภาคม 2565 วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่ […]

[14 พ.ค. 2565]วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 20 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อในเดือน พฤษภาคม 2565

14 พ.ค. 2565 วัดหนองก๋ายได้รับมอบโลงศพจำนวน 20 โลงที่ได […]

[27 เม.ย. 2565]วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 5 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อในเดือน พฤษภาคม 2565

27 เม.ย. 2565 วัดหนองก๋ายได้รับมอบโลงศพจำนวน 5 โลงที่ได […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพจำนวน 20 โลงผ้าดิบ 20 ผืน ให้กับมูลนิธิบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน 19 เม.ย. 2565

สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการมอบโลงศพ 20 โลงพร้อ […]

[14 เม.ย. 2565]อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพโลงศพจำนวน 18 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อในเดือน พฤษภาคม 2565

14 เม.ย. 2565 วัดหนองก๋ายอนุโมทนากับเจ้าภาพที่ได้มอบโลง […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพจำนวน 60 โลงผ้าดิบ 60 ผืน ให้กับมูลนิธิพุทไธสวรรย์จังหวัดเชียงใหม่ 8 เม.ย. 2565

สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการมอบโลงศพ 60 โลงพร้อ […]

[6 เม.ย. 2565]วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 20 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อในเดือน เมษายน 2565

6 เม.ย. 2565 วัดหนองก๋ายได้รับมอบโลงศพจำนวน 20 โลงที่ได […]

วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 20 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อในเดือน เมษายน 2565

4 เม.ย. 2565 วัดหนองก๋ายได้รับมอบโลงศพจำนวน 20 โลงที่ได […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพจำนวน 100 โลงผ้าดิบ 100 ผื่น ให้กับวัดสันป่างิ้วงาม อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 9 มี.ค. 2565

สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการมอบโลงศพ 100 โลงพร้ […]

วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 10 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อในเดือน มีนาคม 2565

8 มี.ค. 2565 วัดหนองก๋ายได้รับมอบโลงศพจำนวน 10 โลงที่ได […]