Category Archives: บริจาคโลงศพ

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 20 โลง ผ้าดิบห่อศพ 20 ผืน อ๊อกซิเจน 4 ถังพร้อมเกจ์วัดอ๊อกซิเจน ให้กับมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย จ.แม่ฮ่องสอน

  คโลงศพ 20 โลง ผ้าดิบห่อศพ 20 ผืน ถังอ๊อกซิเจน 4 […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 40 โลง ผ้าดิบห่อศพ 40 ผืน อ๊อกซิเจน 2 ถัง ให้กับวัดหนองบัวเมืองนิพพาน อ.แม่แตง

บุญกุศลนี้สำเร็จแล้ว กับการมอบโลงศพ จำนวน 40 โลงพร้อมผ้ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 40 โลง ผ้าดิบห่อศพ 40 ผืน ให้กับกู้ภัย อบต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

บุญนี้ได้สำเร็จแล้วสำหรับการร่วมกันบริจาค โลงศพ 40 โลง […]

[28 มิ.ย. 2566]วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 20 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อไป

วันนี้โลงศพจำนวน 20 โลง ได้นำมาส่งที่วัด เป็นที่เรียบร้ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 19 โลง ผ้าดิบห่อศพ 19 ผืน ให้กับกู้ภัยเทพศบาลต.เจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

วันนี้โลงศพ 19 โลงพร้อมผ้าดิบห่อศพ 19 ผืน จากเจ้าภาพทุก […]

[12 มิ.ย. 2566]วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 19 โลงจากเจ้าภาพที่มาถวายด้วยตนเอง

วันนี้วัดหนองก๋ายได้รับมอบโลงศพ 19 โลง จากคณะเจ้าภาพที่ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 40 โลงผ้าดิบ 40 ผืนให้กับหน่วยกู้ภัยร่มฟ้าป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

โลงศพ 40 โลง ผ้าดิบ 40 ผืนจากเจ้าภาพทุกๆ ท่าน ได้มอบให้ […]

[30 พ.ค. 2566]วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 10 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อไป

โลงศพจำนวน 10 โลง ได้นำมาส่งที่วัดหนองก๋าย โดยได้รับการ […]

[29 พ.ค. 2566]วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 20 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อไป

บุญแห่งการปลดล๊อกเวรกรรม อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร วันนี้โ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 20 โลงผ้าดิบ 20 ผืนให้กับกู้ภัยร่วมใจ จ.ลำพูน

ส่งมอบแล้วโลงศพ 20 โลงพร้อมผ้าดิบ 20 ผืน เลื่อนจากวันที […]